MENÜ
EN | HU
Choose Country:

Közép-európai Hálózat

Ausztria

Ausztria – a KSH adatai szerint – az összes termékforgalom alapján 2015-ben is hazánk 2. legjelentősebb kereskedelmi partnere volt, 9.746 millió euró forgalommal. Részaránya a teljes magyar külkereskedelmi termékforgalomban 5,63%. Importunkban (6,6% részesedéssel) és exportunkban (4,8% részesedéssel) a 2., illetve a 4. helyen áll. 2015-ben exportunk (4,34 milliárd euró) 6,9%-kal, importunk (5,41 milliárd euró) 5,3%-kal visszaesett. A visszaesésre az energiahordozók mellett a nyersanyagok és az élelmiszerek árufőcsoportja volt befolyással.

 

A vizsgált időszakban enyhén megnőtt a relációban fennálló külkereskedelmi deficitünk, mely több mint 1 milliárd euró (1,9%-os növekedés). 

Horvátország

Kereskedelmi kapcsolataink két évtizeden át dinamikusan fejlődtek, 1995-től 2015-ig meghétszereződtek. Kivitelünk értéke 1491,2 M EUR (125,5%), míg behozatalunké 439,0 M EUR (104,6%) volt. Továbbra is jelentős magyar aktívum jellemzi a kétoldalú áruforgalmat. Kiemelkedő a magyar kereskedelmi aktívum bővülése (36,8%). Hazánk teljes exportjának 1,7%-a irányul Horvátországba, míg behozatalunk 0,5%-a a teljes magyar importnak. A kétoldalú kereskedelem horvátországi pozícióját tekintve az elmúlt évekhez képest összességében javult Magyarország rangsora, az ötödik helyen szerepel (Németország, Olaszország, Szlovénia, Ausztria után).

 

Regionális iroda

 

Eszék:

 

Irodavazető: Pálizs-Tóth Hajnalka

Cím: Trg Franje Baruna Trenka 4/1 Osijek Hrivatska.

Elérhetőség: 385 91 603 7269; osijek@tradehouse.hu

 

 

 

Lengyelország

Lengyelország a hatodik legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak. (Kivitelünkben a kilencedik, behozatalunkban a negyedik helyet foglalja el.) A KSH-adatok szerint 2015-ben Magyarország behozatala Lengyelországból az előző esztendőhöz képest 12%-kal, 4,54 millió euróra nőtt, míg az export 6%-os bővülés után 3,4 millió eurót ért el. A kétoldalú áruforgalom összértéke így a 2014-es 7,3 milliárd euró után 2015-ben már megközelítette a 8 milliárdot (7,927 millió EUR). A külkereskedelmi forgalom hiánya azonban magyar szempontból továbbra romlott: –1161,1 millió euró.

 

Regionális iroda

 

Krakkó

 

Irodavezető: Komma Krisztián

Cím: 30-102 Krakkó, ul. Morawskiego 5, Lengyelország

Elérhetőség: 48 737 496 552; cracow@tradehouse.hu

Románia

Románia hazánk 2. legjelentősebb felvevőpiaca. Románia 2015-ben a 8. legfontosabb kereskedelmi partnerünk volt, részaránya a teljes magyar áruforgalomban 4,22%. Az exportban a 2. (5,24%-os részesedéssel), míg az importban a 11. pozíciót (3,1%-os részesedéssel) foglalta el a 2015. évi adatok alapján. Ebben az időszakban a magyar kivitel 4,7 milliárd eurót tett ki, míg az import 2,6 milliárdot, 2,6%-kal nőtt a kétoldalú külkereskedelmi forgalom 2014-hez képest, értéke 7,3 milliárd eurót ért el.

 

A román relációban jelentős a szolgáltatás-kereskedelem súlya is, amely 2015-ben 1.257 millió eurót (10,7 %-os növekedés) tett ki, ezen belül a magyar szolgáltatás-export 844 millió eurót (11,6 %) ért el, ami a szolgáltatás kereskedelemben 431,5 millió euró többletet eredményezett.   

 

Regionális irodák

 

Arad

 

Irodavezető: Kranowszky Nagy Andrea

Cím: 310134 Arad, Decebal út 21, 1-es lakás. jud. Arad, România

Elérhetőség: 40 721 252 091; arad@tradehouse.hu 

 

Kolozsvár

 

Irodavezető: Vass Attila

Cím: 400119 Kolozsvár,  Pitesti u. 13/8, Románia

Elérhetőség: 40 744 290 675; cluj@tradehouse.hu

 

Marosvásárhely

 

Irodavezető: Lázár Balázs Antal

Cím: 540342 - Marosvásárhely, Laposnya u. 2 sz., Románia

Elérhetőség: 40 756 408634; tgmures@tradehouse.hu

 

Nagyvárad

 

Irodavezető: Sárközi Zoltán

Cím: 410095 - Nagyvárad M.Eminescu u. 25A, Románia

Elérhetőség: 40 769 635 450; oradea@tradehouse.hu

 

Sepsiszentgyörgy

 

Irodavezető: Deák Gyöngyvér

Cím: 520064 Sepsiszentgyörgy Presei u. 4., Románia

Elérhetőség: 40 722 248 557; sfantugheorghe@tradehouse.hu

 

Székelyudvarhely

 

Irodavezető: Orosz Pál Levente

Cím: 535600 - Székelyudvarhely,  Hargita megye   Kuvar utca 28. Románia

Elérhetőség: 40 722 626 555; harghita@tradehouse.hu

Szerbia

Gazdasági kitekintés

 

A hagyományos szerb ipar főként a fővárosban, Belgrádban összpontosul, ahol gépgyártás, vegyipar, textilipar és élelmiszeripar jellemző. A legnagyobb iparvárosok Nis és Kragujevac, utóbbi a Zastava gépkocsik gyártásáról híres, a Vajdaság központjában Újvidéken gépgyártás, vegyipar és élelmiszeripar alakult ki. A vajdasági városok pl. Szabadka élelmiszeriparukról nevezetesek. Szerbia mezőgazdaságilag legfontosabb területe a Vajdaság. A bácskai jó minőségű feketeföldön kukoricát, búzát, napraforgót, cukorrépát termesztenek, de a sertés- és szarvasmarha-tenyésztés is jelentős. A Szerémség borairól nevezetes.

Az ország exportjának évi értéke 2013-ban 14,6 milliárd USD, az import értéke 20,5 milliárd USD, GDP-je 2014-ben 44 milliárd USD volt. Németország, Olaszország és Oroszország a fő külkereskedelmi partnerei. Legfontosabb termesztett növényei közé a búzát, a kukoricát, az árpát, a cukorrépát, a burgonyát, a napraforgót, a zabot, a hagymát, a szőlőt és a paradicsomot sorolhatjuk, míg legkiemelkedőbb ipari termékei az acél, az alumínium, a finomított réz, a személyautó, a hűtőgép, a cement és a cukor.

 

Üzleti lehetőségek

 

A magyarországi vállalatok elsősorban azoknak a termékeknek a kivitelében lehetnek sikeresek, melyeknél Szerbia jelentős importra szorul. Ugyancsak jó eséllyel léphetnek be a szerb piacra vagy bővíthetik jelenlegi kereskedelmi forgalmukat azok a magyar exportőrök, amelyek azokban a szektorokban tevékenykednek, amelyekben az utóbbi néhány évben jelentős fejlesztésekre és külföldi beruházásokra került sor.

Feltétlenül ki kell emelni az autóipart, hiszen a Fiat megjelenésének köszönhetően több külföldi beszállító is megjelent Szerbiában.

Szerbiában számos infrastruktúrafejlesztési projekt van folyamatban vagy tervezés alatt (pl. autópálya építések, vezetékhálózat építések, energetikai és környezetvédelmi beruházások), amelyek ugyancsak jó lehetőséget kínálnak a magyar exportőröknek.

A mezőgazdaság és élelmiszeripar területén elsősorban a korszerű technológiák, a mezőgazdasági gépek, a vetőmagok és a vegyszerek exportjában lehetnek sikeresek a magyar vállalatok.

Szerbia behozatalában jelentős súlyt tesz ki a gyógyszerek és gyógyszerészeti termékek importja, így ebben a szegmensben is javulhat a magyar cégek exportteljesítménye.

 

Regionális irodák

 

Szabadka

 

Irodavezető: Dobó István

Cím: SRB-24000 Subotica, ul. Matije Korvina 17. I. sprat

Elérhetőség: 381/641142004; subotica@tradehouse.hu

 

Újvidék

 

Irodavezető: Csáki Mihály

Cím: 21000 Újvidék, Bulevar Mihajla Pupina 25 Szerbia

Elérhetőség: 381/63513594; novisad@tradehouse.hu

Szlovákia

Az elmúlt időszakban eddig nem tapasztalt módon fejlődtek a magyar-szlovák gazdasági kapcsolatok. A kétoldalú üzleti kapcsolatok jellemzője, hogy a természetes partnerségből adódóan rendkívül széles skálán mozognak: áru és szolgáltatás kereskedelem, kétoldalú tőkekapcsolatok, munkaerő teremtés, határon árnyúló közúti és energetikai infrastruktúrafejlesztés, környezetvédelmi együttműködés, regionális együttműködés, aminek fontos eleme az EU alapok hatékonyabb felhasználása, közös projektek generálása.

 

Szlovákia 2015-ben Magyarország 3. legfontosabb kereskedelmi partnere volt, részaránya a teljes magyar külkereskedelemben 5,2%. Exportunkban 5,0%-os súllyal a 3., míg importunkban 5,4%-os részaránnyal az 5. helyet foglalta el. 

 

Regionális irodák

 

Érsekújvár

 

Irodavezető: Néveri Varagya Szilvia

Cím: Majzonovo nám. 7, 940 01 Érsekujvár, Szlovákia

Elérhetőség: 42 191 515 5657; novezamky@tradehouse.hu

 

Királyhelmec

 

Irodavezető: Drab Melinda

Cím: 077 01  Hlavná 799, Királyhelmec, Szlovákia

Elérhetőség: 42 191 521 5209; kralovskychlmec@tradehouse.hu

 

Rimaszombat

 

Irodavezető: Hanyus Erik

Cím: Daxnerová 35-37, 979 01 Rimaszombat, Szlovákia

Elérhetőség: 42 191 585 3931 rimavskasobota@tradehouse.hu

 

 

Kassa

 

Irodavezető: Mihók Gábor

Cím: Csáky-Dessewffy Palota, Fő utca 72 -ul. Hlavná 72 ,04001 Kassa , Szlovákia

Elérhetőség: 42 190 552 5710; kosice@tradehouse.hu

 

Dunaszerdahely

 

Irodavezető: Bödők Károly

Cím: Veľkoblahovská cesta 6750/9E, 92901 Dunaszerdahely, Szlovákia

Elérhetőség: 42 191 507 6474; dunajskastreda@tradehouse.hu

 

Párkány

 

Irodavezető: Környi Zoltán

Cím: Hlavná 53, 943 01 Štúrovo

Elérhetőség: 42 190 724 5998; sturovo@tradehouse.hu

 

Ipolyság

 

Irodavezető: Mészáros Attila

Cím: 93601 Ipolyság, Fő tér 17

Elérhetőség: 42 190 228 1522 sahy@tradehouse.hu

 

Szlovénia

Szlovénia a 2015-ös adatok szerint Magyarország 18. legfontosabb kereskedelmi partnere; részaránya a teljes magyar külkereskedelmi termékforgalomban 1,2%.

 

A szlovén-magyar külkereskedelmi forgalom 2015-ben 6,6%-os növekedéssel megközelítette a 2 milliárd eurót.

 

2015-ben a Szlovéniából érkező import 8,4 %-kal, 1102,7 millió euróra nőtt. Az exportunk Szlovénia irányába 2015–ben 3,8%-kal csökkent, értékben 896 millió eurót tett ki. Az export csökkenésének és az import bővülésének eredményeként 2015-ben külkereskedelmi egyenlegünk 306,7 millió euró hiányt mutat.

 

Regionális iroda

 

Lendva

 

Irodavezető: Héra József

Cím: 9220. Lendva Fő Utca 24.

Elérhetőség: +3630/9279063; lendava@tradehouse.hu

Ukrajna

Ukrajna Magyarország fontos külgazdasági partnere, a termékforgalom volumene alapján 2015-ben a 17. legjelentősebb partnere, 1,32%-os részesedéssel. Magyarország 2015. évi exportjából Ukrajna 1,4%-kal, a behozatalból pedig 1,2%-kal részesedik. Hazánk, a közép-kelet európai térséget tekintve, harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere Ukrajnának, az ukrán statisztika szerint a Magyarországgal lebonyolított kereskedelmi forgalom szintjét csupán az Oroszországgal és Lengyelországgal folytatott kereskedelem múlja felül.

 

A magyar–ukrán külkereskedelmi forgalom utóbbi években tapasztalt dinamikus növekedése, 2015-ben megszakadt. A kétoldalú forgalom szaldója – csökkenő tendenciával - 2015-ben 240,5 millió eurós szintre csökkent. 

 

Regionális irodák

 

Beregszász

 

Irodavezető: Kincs Gergely

Cím: 90202, Ukrajna, Beregszász (Berehovo), Bohdan Hmelnickij u. 14

Elérhetőség: 0036/20/942-8465; berehovo@tradehouse.hu

 

Ungvár

 

Irodavezető: Bátyi Árpád

Cím: 88000, Ukrajna, Ungvár (Uzhgorod), Bozsenka u. 2/4

Elérhetőség: +380 93 200 8464; uzhgorod@tradehouse.hu

Elérhetőségek

MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.

1095 Budapest, Ipar utca 5.
(Down Town Irodaház)

Telefonszám: +36 1 810-1600
Email: info ( kukac ) tradehouse ( pont ) hu
Fax: +36 1 810 1601

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Együttműködő partnereink

Kattintson a nagyításhoz

Cégregisztráció